Million Meal Project For Girl Students

Udavum Karangal is gestart met een actie om alle vrouwelijke leerlingen van de school die ze zelf 20 jaar geleden hebben gesticht een lunch op school te kunnen aanbieden. Gebleken is dat veel meisjes niet meer naar school gaan omdat ze van thuis geen lunch mee krijgen. In 2022 willen ze 1 miljoen lunches aangeboden hebben.
Wij willen daar graag op inhaken en roepen u op om ons te helpen met deze actie. Een lunch kost 50 euro cent, Voor 45 euro kunt u dus 100, ja, honderd meisjes een schoollunch bezorgen. Enz. enz.

Voor uitvoerige info kunt u klikken op de bovenstaande link.

U doet mee door een bedrag over te maken op onze rekening, NL04 ABNA 0834084767. Vermeld daarbij Million Meal Project, dan sturen wij het door naar UDAVUM KARANGAL!

FIJNE FEESTDAGEN !!

Santpoort, 14 december 2018 Beste donateurs, vrienden en andere fans van Santpoort Helpt Madras, Op onze kerstkaart ziet u boven de maquette van GAYATHRI HOSPITAL, het nieuwe ziekenhuis dat in dit voorjaar geopend is. Een prachtig ziekenhuis dat staat op een perceel grond dat 15 jaar geleden gekocht kon worden door de gulle gevers uit Santpoort. Inmiddels draait het volop, het is een enorme verrijking van Udavum Karangal en de hele regio er omheen. Als u klikt op https://youtu.be/YrB5hkSg2Gs ziet u er meer over. Patiënten betalen naar draagkracht, wie geen geld heeft betaalt niets, wie rijk is betaalt veel. Dat is de filosofie van Papa Vidyakar. U en wij, wij hebben het goed en denken aan de kinderen van UK, misschien in deze kersttijd nog wel wat extra. Wilt u iets extra’s doen dan kan dat altijd, door een donatie op ons (nieuwe!) rekeningnummer. De kinderen van Vidyakar kunnen uw steun nog steeds ontzettend goed gebruiken! Het bestuur van SHM is gewijzigd: Hugo Strik en John Buijsman, sinds 1995 actief, hebben een stapje teruggedaan. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet. Als nieuwe penningmeester verwelkomen wij Ruud Dijkstra, een rasechte Santpoortenaar. Door deze wijziging moesten we ook ons rekeningnummer aanpassen. Dit is nu per 01-01-2019 NL04ABNA0834084767  t.a.v. Stichting  Santpoort Helpt Madras Wilt u dit s.v.p. wijzigen indien u periodiek geld naar ons overmaakt? Dank u wel. Voor meer informatie verwijzen we graag naar andere pagina’s op onze website Wij wensen u een sfeervolle kerst en een prachtig 2019! Hans Kosters           Ruud Dijkstra          Guus van Dee

Bezoek aan Steven Vidyaakar en Udavum Karangal

In januari 2018 heeft de voorzitter van SHM, Guus van Dee, met zijn vrouw een privébezoek aan UK gebracht. Hij kon daar wederom vaststellen dat alle donaties goed terecht zijn gekomen: blije kinderen die er gezond en goed gekleed bijliepen, een grote school waar ruim 1600 kinderen van 4 tot 16 jaar goed onderwijs kregen, alles zag er prima uit.

Steven leidde hem rond, vol trots, in het laatste project dat, met ondersteuning uit de hele wereld tot stand is gekomen. Een schitterend ziekenhuis met 75 bedden, verdeeld in zaaltjes en kamers voor 1-4 personen. Operatiekamers, poliklinische onderzoeksruimten, een ruim atrium, veel groen, lucht en ruimte.

Het ziekenhuis krijgt als specialisme de eerste zorg voor moeder en kind. Daar is in Chennai enorm behoefte aan, vooral bij de armen. Maar ook andere specialismen krijgen een plaats. Vidyaakar hanteert het principe : betaling naar draagkracht. Rijke mensen betalen veel, arme mensen betalen weinig.

De  bedden komen uit een ziekenhuis in Venray, ook SHM heeft een financiële bijdrage geleverd die door de Wilde Ganzen met 50% is verhoogd. Klik op   https://youtu.be/YrB5hkSg2Gs voor een impressie van wat er is neergezet en geniet!

Klussen in Duin en Kruidberg

In  november 2018 zijn enkele vrijwilligers een dag aan het werk geweest in Duin en Kruidberg. Ze hebben daar woekerende Amerikaanse vogelkers verwijderd. Als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van Duin en Kruidberg door Natuurmonumenten doen we dat ieder jaar.

Natuurmonumenten is altijd blij met zulke hulp. Wij doen dit graag omdat we ook blij zijn dat wij de Duin en Kruid Lenteloop daar mogen organiseren. U weet het, alle inschrijfgelden gaan rechtstreeks naar Udavum Karangal. In 2019 is de loop op 7 april. Kijk op www.duinenkruidlenteloop.nl dan weet u alles.

Welkom op onze site

Stichting “Santpoort Helpt Madras” is een ANBI geregistreerde stichting die tot doel heeft het genereren van fondsen vanuit Nederland ten bate van UDAVUM KARANGAL  (betekent HELPENDE HANDEN), een organisatie in Chennai, het voormalige Madras, India. Sinds 1995 zijn wij actief. Tot op heden heeft dit geleid tot een opbrengst van €450.000, een mooi gemiddelde van ruim €20.000 per jaar. Dit bedrag is volledig terechtgekomen in India omdat de bestuursleden en overige vrijwilligers de kosten die ze gemaakt hebben niet declareren.

UDAVUM KARANGAL (UK) is een niet religieuze, niet aan de overheid gebonden en niet op winst gebaseerde sociale hulpverlenende organisatie, in 1983 opgericht, met uitsluitend als doelstelling: het helpen van mensen in nood. Initiatiefnemer en nog steeds charismatisch leider is Steven Vidyaakar. Uit respect voor hem en alle weeskinderen van UK noemen wij hem “Pappa”. Geïnspireerd door moeder Theresa zet hij zich al 30 jaar dagelijks in voor de “verstotenen” uit de samenleving.

Vanuit Nederland werken wij samen met HELPENDE HANDEN INDIA, een zusterstichting, gevestigd in Venray en de WILDE GANZEN, al langer dan 20 jaar.

Kijk eens rond op onze site en laat u overtuigen van het geweldige doel waarvoor onze stichting zich inzet en raak ervan overtuigd dat elke euro die u aan ons overmaakt dubbel en dwars ten goede komt aan de weeskinderen en andere behoeftigen in UK.

Bekijk het filmpje over UK van Unseen Happiness

en  een filmpje van  A face in the crowd.