Bezoek aan Steven Vidyaakar en Udavum Karangal

In januari 2018 heeft de voorzitter van SHM, Guus van Dee, met zijn vrouw een privébezoek aan UK gebracht. Hij kon daar wederom vaststellen dat alle donaties goed terecht zijn gekomen: blije kinderen die er gezond en goed gekleed bijliepen, een grote school waar ruim 1600 kinderen van 4 tot 16 jaar goed onderwijs kregen, alles zag er prima uit.

Steven leidde hem rond, vol trots, in het laatste project dat, met ondersteuning uit de hele wereld tot stand is gekomen. Een schitterend ziekenhuis met 75 bedden, verdeeld in zaaltjes en kamers voor 1-4 personen. Operatiekamers, poliklinische onderzoeksruimten, een ruim atrium, veel groen, lucht en ruimte.

Het ziekenhuis krijgt als specialisme de eerste zorg voor moeder en kind. Daar is in Chennai enorm behoefte aan, vooral bij de armen. Maar ook andere specialismen krijgen een plaats. Vidyaakar hanteert het principe : betaling naar draagkracht. Rijke mensen betalen veel, arme mensen betalen weinig.

De  bedden komen uit een ziekenhuis in Venray, ook SHM heeft een financiële bijdrage geleverd die door de Wilde Ganzen met 50% is verhoogd. Klik op   https://youtu.be/YrB5hkSg2Gs voor een impressie van wat er is neergezet en geniet!

Klussen in Beeckestijn

In  oktober 2017 zijn enkele vrijwilligers een dag aan het werk geweest in Beeckestijn. Als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van Duin en Kruidberg door Natuurmonumenten doen we dat ieder jaar. In Beeckestijn hebben we een paar duizend bloembollen geplant, samen met basisschoolleerlingen uit Driehuis.

Natuurmonumenten is altijd blij met zulke hulp. Wij doen dit graag omdat we ook blij zijn dat wij de Duin en Kruid Lenteloop daar mogen organiseren. U weet het, alle inschrijfgelden gaan rechtstreeks naar Udavum Karangal. In 2017 is de loop op 9 april. Kijk op www.duinenkruidlenteloop.nl dan weet u alles.

Welkom op onze site

Stichting “Santpoort Helpt Madras” is een ANBI geregistreerde stichting die tot doel heeft het genereren van fondsen vanuit Nederland ten bate van UDAVUM KARANGAL  (betekent HELPENDE HANDEN), een organisatie in Chennai, het voormalige Madras, India. Sinds 1995 zijn wij actief. Tot op heden heeft dit geleid tot een opbrengst van €450.000, een mooi gemiddelde van ruim €20.000 per jaar. Dit bedrag is volledig terechtgekomen in India omdat de bestuursleden en overige vrijwilligers de kosten die ze gemaakt hebben niet declareren.

UDAVUM KARANGAL (UK) is een niet religieuze, niet aan de overheid gebonden en niet op winst gebaseerde sociale hulpverlenende organisatie, in 1983 opgericht, met uitsluitend als doelstelling: het helpen van mensen in nood. Initiatiefnemer en nog steeds charismatisch leider is Steven Vidyaakar. Uit respect voor hem en alle weeskinderen van UK noemen wij hem “Pappa”. Geïnspireerd door moeder Theresa zet hij zich al 30 jaar dagelijks in voor de “verstotenen” uit de samenleving.

Vanuit Nederland werken wij samen met HELPENDE HANDEN INDIA, een zusterstichting, gevestigd in Venray en de WILDE GANZEN, al langer dan 20 jaar.

Kijk eens rond op onze site en laat u overtuigen van het geweldige doel waarvoor onze stichting zich inzet en raak ervan overtuigd dat elke euro die u aan ons overmaakt dubbel en dwars ten goede komt aan de weeskinderen en andere behoeftigen in UK.

Bekijk het filmpje over UK van Unseen Happiness

en  een filmpje van  A face in the crowd.