SHM heeft ANBI status

Informatie m.b.t. de ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht op de door hen gebruikte website de onderstaande gegevens te publiceren (*ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij willen daar natuurlijk graag gehoor aangeven, vooral ook omdat wij transparant en betrouwbaar willen zijn voor onze sponsoren en andere belangstellenden. Giften aan een organisatie zijn aftrekbaar voor de belasting.

Mocht u vragen e/o reacties hebben dan vernemen wij die graag (guusvandee@quicknet.nl  0629030304)

De naam van de stichting is Stichting Santpoort helpt Madras

Het IBAN nummer van onze stichting is

NL04ABNA0834084767 tnv Stichting Santpoort Helpt Madras

RSIN 804014656 – KvK nummer 41226885            

Bezoekadres: Hoofdstraat 80      2071 EK       Santpoort-Noord

BELEIDSPLAN

Missie

Onze stichting heeft zich tot doel gesteld om de weeskinderen uit Chennai een betere kans te geven om tot volwaardige burgers op te groeien. Er is haast geen officieel sociaal vangnet voor weeskinderen in India, vooral als ze in de laagste kaste geboren zijn. Ruim 30 jaar geleden kwamen wij in contact met Steven Vidyakar, een sociaal werker die een 100% particulier gefinancierd project , Udavum Karangal (helpende handen) heeft opgezet.

Doelstelling  

De stichting houdt zich bezig met gelden te genereren voor het werk van Udavum Karangal  in India. Bovendien worden er bewustwordingsactiviteiten georganiseerd ten einde m.n. jonge mensen aan de hand van de zgn. Millenniumdoelen bewust te maken van de problemen in de ‘Derde Wereldlanden en specifiek in India.

Strategie

    • Via social media worden mensen opgeroepen om periodiek geld te doneren dat voor 100% ten goede komt aan UK;
    • Er wordt een jaarlijks loopevenement georganiseerd; de inschrijfgelden gaan 1 op 1 naar India;
    • Presentaties op scholen waar acties aan gekoppeld worden die geld opleveren worden gehouden

Huidige situatie

SHM heeft in haar bestaan jaarlijks meer dan 10.000 euro gegenereerd voor de weeskinderen in Chennai. Voor 2019 staat de Duin & Kruid Lenteloop op 7 april gepland. We rekenen op 300 deelnemers en een opbrengst van 2500 euro. Daarnaast zorgen trouwe donateurs voor een continue bijdrage.

Bestuurders       

voorzitter: Guus. van Dee (1951);secretaris: Hans Kosters (1938); penningmeester: Ruud Dijkstra (1951)

Actueel verslag van de activiteiten in het  jaar 2018:

    • Duin & Kruid Lenteloop, april
    • school-, en wijkactiviteiten

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Stichting Santpoort Helpt Madras zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. Hun inzet is een gift aan de stichting. Als bestuursleden of anderen naar het project Udavum Karangal in India reizen worden de reis- en verblijfskosten geheel door de reiziger zelf bekostigd.

Financieel jaarverslag

5478 saldo 31-1-2018
6007 ontvangsten in 2018
-/-6500 Kinderen Udavum Karangal
-/- 319 Organisatiekosten
4666 saldo 31-12-2018
4,47 rente
4,24 rente
4,01 rente
3,63 rente
812 saldo spaarrekening 31-12-2018

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *