COVID hulp

Medewerkers van UK zijn erg actief in het bieden van hulp aan de directe omgeving van de compound. Gefinancierd door lokale sponsors maar ook organisaties als de onze maken ze pakketten met daarin de meest noodzakelijke levensbehoeften. Op deze recente filmpjes is dit goed te zien.

HUMANITAIRE RAMP IN INDIA

Helpende Handen crematorium-project voor corona-doden

Helpende Handen Crematorium Project
India is razendsnel uitgegroeid tot een van de zorgwekkendste corona-brandhaarden van het moment. De situatie in India is ‘erger dan hartverscheurend’, aldus directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Waarschijnlijk hebt u zelf de indringende beelden op tv gezien. 

Steven Vidyaakar:
‘De huidige Covid-19 situatie is hier erg grimmig. Wij zijn allemaal heel erg voorzichtig. Het virus is gevaarlijker dan vorig jaar. Het vermenigvuldigt zich erg snel. In Chennai tellen wij meer dan 5000 besmettingen per dag en dat aantal loopt elke dag op. Iedereen is erg bezorgd en wij hopen dat na 2 mei de nieuwe regering snel en adequaat in actie komt. Er zijn veel doden te betreuren. De crematoria kunnen de toestroom niet aan. Uit nood worden hotels gebruikt om patiënten op te vangen en worden o.a. busstations en parkeerplaatsen omgebouwd tot crematorium. In vrijwel alle ziekenhuizen is er een nijpend te kort aan zuurstof. Bij ons in Chennai zijn dagelijks meer dan 100 doden te betreuren. En ook hier kunnen de crematoria het aantal lijkverbrandingen niet meer aan. Experts verwachten dat het aantal besmettingen en doden in werkelijkheid een stuk hoger ligt!’

Steven Vidyaakar:
‘Wij willen, in samenspraak met de lokale regering, zo spoedig mogelijk een crematorium bouwen voor de gemeenschap van Chennai, een stad met meer dan 15 miljoen inwoners. De geschatte kosten voor de bouw zijn ongeveer € 40.000,- (3,5 Crores Indiase roepies). De regering heeft ons voor de bouw goedkeuring gegeven en een stuk land in de arme wijk Annanagar toegewezen voor dit crematorium-project.’
Het is van belang dat de gestorvenen zo spoedig mogelijk en binnen 24 uur gecremeerd worden. Dat past enerzijds binnen de hindoe-cultuur en is belangrijk voor de nabestaanden, anderzijds is het belangrijk om besmettingen te voorkomen.

Het is de bedoeling dat er op korte termijn i.v.m. Coved-19 veel meer mogelijkheden gecreëerd worden om crematies veilig en verantwoord uit te voeren. Op langere termijn wil Steven met onze hulp een veilig, voor iedereen betaalbaar, milieuvriendelijk crematorium gaan bouwen. Er zal geen hout maar gas worden gebruikt en er worden grote luchtfilters geplaatst.

Steven Vidyaakar heeft ons dringend gevraagd of wij dit belangrijke en noodzakelijke project financieel willen ondersteunen. 
Het is een zeer ongewoon project. Normaal sponsoren wij gebouwen e.d. … in onze inmiddels meer dan 23 jarige samenwerking met Udavum Karangal is het de eerste keer … een crematorium bouwen! … voor lijkverbrandingen … hopelijk een eenmalige uitzondering.

De 2 eerste actuele foto’s zijn van internet gedownload.
De volgende foto’s zijn vanochtend gemaakt bij de start van het bouwrijp maken van de grond voor het crematorium. Een bulldozer is aan het werk gegaan, nadat enkele medewerkers de grond ritueel hebben gereinigd.

HELP INDIA, HELP MADRAS!

Lock-out in India desastreus

Santpoort Helpt Madras en Helpende Handen India verstrekken, samen met Wilde Ganzen, meer dan 1000 voedselpakketten aan arme mensen uit Chennai die door de Corona-situatie getroffen zijn.

Het zal je maar gebeuren . . . . . .

Normaal werk je als dagloner, tegen een armzalig loontje, de hele dag hard om je gezin te onderhouden. Stenen of cement op je hoofd, in de bloedhete zon, geen beschermende kleding, meestal op slippers of blote voeten. Elke dag opnieuw is het spannend of je die dag wel werk hebt, of je die dag loon ontvangt. En dan van de ene op de andere dag . . .  wordt er een totale Lock-down door de regering ingesteld, terwijl je niet voldoende informatie hebt gekregen over de gevaren van Corona.

Daar sta je dan . . . zonder inkomen . .  geen spaargeld . . . in een schamel hutje. En jij niet alleen,  . . .  meer dan 20% van de Indiase mensen leven onder het bestaansminimum . . . meer dan 250 miljoen mensen. . . !

Een journalist schreef: “deze mensen hebben geen keus. Het is óf binnen blijven en dood gaan van de honger óf naar buiten gaan en besmet worden met het Corona-virus, met alle gevolgen van dien.” Wat zou jij doen?

De regering deelt gelukkig voedselpakketten uit, maar dat is bij lange na niet voldoende. Zij hebben met klem gevraagd of de NGO’s mee kunnen helpen. En dat doen wij graag. Samen met Steven Vidyaakar en zijn staf gaan wij proberen zo veel mogelijk gezinnen met kinderen, maar ook zieke en kwetsbare mensen te voorzien van 2 voedzame maaltijden per dag.  Deze twee maaltijden bestaan uit rijst, gekookte groentes en af en toe een eitje, ze kosten per persoon per dag €0,50.

Graag willen wij de mensen die tot nu toe geld hebben gegeven hartelijk bedanken voor hun welkome bijdragen maar er is nog meer nodig, dus help ons, en u weet van elke euro maakt Wilde Ganzen twee euro.

Stort uw bijdrage  op onze rekening  NL04ABNA0834084767 , ovv Corona noodhulp, zodat Steven zijn werk kan blijven doen!

BERICHT UIT MADRAS

UDAVUM KARANGAL

Een berichtje van Steven Vidyaakar, de oprichter en leider van Udavum Karangal

Dear Friends and Well Wishers,

Dear Well Wishers,                                                                                                                                                      

Greetings from the family of Udavum Karangal!

A   Philosopher  once  said “ The deepest prison, sealed off from light and sound , cannot hold the human spirit if hope endures.” 

Yes, the entire humanity is under lockdown and prisoned in their respective homes  fearing the deadliest of virus COVID-19.  In this time of despair it is but only the inner spirit of humans that can keep us all in good stead.

You being the donors and well wishers have always been very supportive of good things even during the normal times.  Your help, in whatever form it was, has given to the deprived a new lease of life.  The people who are needy, destitute and the underprivileged have all been benefitted by your benevolence.

To supplement the efforts of the Government in reaching out to the physically & visually disabled, migrants, beggars, destitute homeless and poor families, Udavum Karangal is providing 1000 food packets daily from the 1st day of the lockdown.  We are also providing free medicines, masks and couselling on the ways to meet the challenging situation.

So in this time of crisis, we assure you that you will all be in our prayers every day.  We pray for your well being, happiness, safety and a long life.

Please ensure social distancing but continue the emotional bonding, which you always have  rendered towards Udavum Karangal, for the benefit of the poor and needy.

Thanks and regards,

Vidyaakar

Vidyaakar

VOORUIT MET DE GEIT !

GEITENPROJEKT

Helpende Handen richt zich de laatste jaren steeds meer op het terugplaatsen van herstelde patiënten naar hun familie, dorp en vertrouwde omgeving. Als de familie het wil en aankan en als vooral de patiënt het zelf wil, dan bezoekt een maatschappelijk werker deze families en hun dorp. Er wordt grondig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een eventuele terugplaatsing. Mocht dit allemaal voldoen dan wordt de patiënt teruggebracht. De patiënt en zijn familie (dorp) worden over een langere termijn, zo intensief als nodig, begeleid. Ook krijgen zij de, door een arts, voorgeschreven medicatie mee. Om deze patiënten te helpen om zoveel als mogelijk zelfstandig in hun eigen levensonderhoud te voorzien (eigen waarde), is Ratan, de beoogde opvolger van Steven Vidyaakar, met zijn team enkele maanden geleden gestart met een pilot. Ze hebben enkele patiënten naar huis begeleid en ze elk een koppel geiten meegegeven. De patiënten kregen vooraf een gedegen training in het verzorgen van deze geiten. Bovendien moesten zij zich houden aan enkele vooraf vastgelegde regels (niet verkopen, goed verzorgen, etc.). Dit experiment is een doorslaand succes gebleken. Inmiddels zijn er ongeveer 100 mensen geselecteerd waarvan aangenomen wordt dat zij aan dit geitenproject mee kunnen doen. Een geitenkoppel kost € 190,-. Enkele hulpmiddelen, zoals een leiband en een voerbak, kosten samen € 10,- Voor € 200,- kan Steven een patiënt een koppel geiten meegeven. SHM vindt dit een mooi project en heeft daar een financiële bijdrage aan geleverd van € 10000. Vind U dit ook, help ons dan door een (extra) donatie!

NB. Voor foto’s van Udavum Karangal in het algemeen en enkele beelden van ons geitenproject klik hier

Million Meal Project For Girl Students

Udavum Karangal is gestart met een actie om alle vrouwelijke leerlingen van de school die ze zelf 20 jaar geleden hebben gesticht een lunch op school te kunnen aanbieden. Gebleken is dat veel meisjes niet meer naar school gaan omdat ze van thuis geen lunch mee krijgen. In 2022 willen ze 1 miljoen lunches aangeboden hebben.
Wij willen daar graag op inhaken en roepen u op om ons te helpen met deze actie. Een lunch kost 50 euro cent, Voor 50 euro kunt u dus 100, ja, honderd meisjes een schoollunch bezorgen. Enz. enz.

Voor uitvoerige info kunt u klikken op de bovenstaande link.

U doet mee door een bedrag over te maken op onze rekening, NL04 ABNA 0834084767. Vermeld daarbij Million Meal Project, dan sturen wij het door naar UDAVUM KARANGAL!

Bezoek aan Steven Vidyaakar en Udavum Karangal

In januari 2018 heeft de voorzitter van SHM, Guus van Dee, met zijn vrouw een privébezoek aan UK gebracht. Hij kon daar wederom vaststellen dat alle donaties goed terecht zijn gekomen: blije kinderen die er gezond en goed gekleed bijliepen, een grote school waar ruim 1600 kinderen van 4 tot 16 jaar goed onderwijs kregen, alles zag er prima uit.

Steven leidde hem rond, vol trots, in het laatste project dat, met ondersteuning uit de hele wereld tot stand is gekomen. Een schitterend ziekenhuis met 75 bedden, verdeeld in zaaltjes en kamers voor 1-4 personen. Operatiekamers, poliklinische onderzoeksruimten, een ruim atrium, veel groen, lucht en ruimte.

Het ziekenhuis krijgt als specialisme de eerste zorg voor moeder en kind. Daar is in Chennai enorm behoefte aan, vooral bij de armen. Maar ook andere specialismen krijgen een plaats. Vidyaakar hanteert het principe : betaling naar draagkracht. Rijke mensen betalen veel, arme mensen betalen weinig.

De  bedden komen uit een ziekenhuis in Venray, ook SHM heeft een financiële bijdrage geleverd die door de Wilde Ganzen met 50% is verhoogd. Klik op   https://youtu.be/YrB5hkSg2Gs voor een impressie van wat er is neergezet en geniet!

Nieuwsbrief van onze partnerstichting uit Venray

Klik hieronder voor de meest recente nieuwsbrief, uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de partnerstichting die ook is opgericht door Nic van Dee, na zijn verhuizing van Santpoort naar Venray.

https://www.helpendehandenindia.nl/files/nieuwsbrief-018.pdf

https://www.helpendehandenindia.nl/files/nieuwsbrief-015.pdf

https://www.helpendehandenindia.nl/files/nieuwsbrief-014.pdf

https://www.helpendehandenindia.nl/files/nieuwsbrief-013.pdf

Nieuwsbrief 012 jubileum uitgave

Nieuwsbrief 011

Klussen in Duin en Kruidberg

In  november 2018 zijn enkele vrijwilligers een dag aan het werk geweest in Duin en Kruidberg. Ze hebben daar woekerende Amerikaanse vogelkers verwijderd. Als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van Duin en Kruidberg door Natuurmonumenten doen we dat ieder jaar.

Natuurmonumenten is altijd blij met zulke hulp. Wij doen dit graag omdat we ook blij zijn dat wij de Duin en Kruid Lenteloop daar mogen organiseren. U weet het, alle inschrijfgelden gaan rechtstreeks naar Udavum Karangal. In 2019 is de loop op 7 april. Kijk op www.duinenkruidlenteloop.nl dan weet u alles.

Welkom op onze site

Stichting “Santpoort Helpt Madras” is een ANBI geregistreerde stichting die tot doel heeft het genereren van fondsen vanuit Nederland ten bate van UDAVUM KARANGAL  (betekent HELPENDE HANDEN), een organisatie in Chennai, het voormalige Madras, India. Sinds 1995 zijn wij actief. Tot op heden heeft dit geleid tot een opbrengst van €450.000, een mooi gemiddelde van ruim €20.000 per jaar. Dit bedrag is volledig terechtgekomen in India omdat de bestuursleden en overige vrijwilligers de kosten die ze gemaakt hebben niet declareren.

UDAVUM KARANGAL (UK) is een niet religieuze, niet aan de overheid gebonden en niet op winst gebaseerde sociale hulpverlenende organisatie, in 1983 opgericht, met uitsluitend als doelstelling: het helpen van mensen in nood. Initiatiefnemer en nog steeds charismatisch leider is Steven Vidyaakar. Uit respect voor hem en alle weeskinderen van UK noemen wij hem “Pappa”. Geïnspireerd door moeder Theresa zet hij zich al 30 jaar dagelijks in voor de “verstotenen” uit de samenleving.

Vanuit Nederland werken wij samen met HELPENDE HANDEN INDIA, een zusterstichting, gevestigd in Venray en de WILDE GANZEN, al langer dan 20 jaar.

Kijk eens rond op onze site en laat u overtuigen van het geweldige doel waarvoor onze stichting zich inzet en raak ervan overtuigd dat elke euro die u aan ons overmaakt dubbel en dwars ten goede komt aan de weeskinderen en andere behoeftigen in UK.

Klik vooral op de nieuwsbrieven die gemaakt zijn door onze zusterstichting in Venray voor actuele beelden en informatie!

Bekijk het filmpje over UK van Unseen Happiness

en  een filmpje van  A face in the crowd.