VOORUIT MET DE GEIT !

GEITENPROJEKT

Helpende Handen richt zich de laatste jaren steeds meer op het terugplaatsen van herstelde patiënten naar hun familie, dorp en vertrouwde omgeving. Als de familie het wil en aankan en als vooral de patiënt het zelf wil, dan bezoekt een maatschappelijk werker deze families en hun dorp. Er wordt grondig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een eventuele terugplaatsing. Mocht dit allemaal voldoen dan wordt de patiënt teruggebracht. De patiënt en zijn familie (dorp) worden over een langere termijn, zo intensief als nodig, begeleid. Ook krijgen zij de, door een arts, voorgeschreven medicatie mee. Om deze patiënten te helpen om zoveel als mogelijk zelfstandig in hun eigen levensonderhoud te voorzien (eigen waarde), is Ratan, de beoogde opvolger van Steven Vidyaakar, met zijn team enkele maanden geleden gestart met een pilot. Ze hebben enkele patiënten naar huis begeleid en ze elk een koppel geiten meegegeven. De patiënten kregen vooraf een gedegen training in het verzorgen van deze geiten. Bovendien moesten zij zich houden aan enkele vooraf vastgelegde regels (niet verkopen, goed verzorgen, etc.). Dit experiment is een doorslaand succes gebleken. Inmiddels zijn er ongeveer 100 mensen geselecteerd waarvan aangenomen wordt dat zij aan dit geitenproject mee kunnen doen. Een geitenkoppel kost € 190,-. Enkele hulpmiddelen, zoals een leiband en een voerbak, kosten samen € 10,- Voor € 200,- kan Steven een patiënt een koppel geiten meegeven. SHM vindt dit een mooi project en heeft daar een financiële bijdrage aan geleverd van € 10000. Vind U dit ook, help ons dan door een (extra) donatie!

NB. Voor foto’s van Udavum Karangal in het algemeen en enkele beelden van ons geitenproject klik hier