Privacybeleid

Per 28-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht

1.Persoonsgegevens
De gegevens die tot een persoon te herleiden zijn worden alleen gebruikt waarvoor deze aan ons verstrekt en verzameld zijn.
2.Gebruik donateursgegevens:
Daar waar wij de namen van donateurs gebruiken op onze website, Facebook-pagina of het jaarverslag vragen wij altijd eerst toestemming
aan betreffende donateur.
3.Waar van toepassing is in de berichten een disclaimer te vinden (welke naar dit protocol verwijst).
4.Onze website voorziet, in het kader van de AVG, in een SSL Certificaat
5.Wij leveren geen persoonsgegevens aan derden.
6.Wij bewaren de persoonsgegevens lokaal op de eigen computer.
7.Daar waar wij een nieuwsbericht aan meedere leden versturen worden alle mailadressen via een zgn. BCC (blind carbon copy) verstuurd.