Mooie Acties

In Huis ter Hagen, het bejaardenhuis in Driehuis, hebben wij begin september 2015 een presentatie aan de bewoners gegeven. Dit als startschot van de adventscollectes ten behoeve van SHM.

De gulle gevers hebben in totaal 1800 euro geschonken, een bedrag waar we ontzettend blij mee zijn!

HtH overhandigt de chequeOp de foto ontvangt Juliane van Dee, de 92-jarige medeoprichter van Santpoort Helpt Madras uit handen van mevrouw Korthouwer van Huis ter Hagen de cheque.