Stichting Santpoort Helpt Madras: facts and figures

    • KvK-nummer: 41226885

RSIN:804014656

  • Bestuur:  Guus van Dee, Hans Kosters, Ruud Dijkstra
  • Secretariaat: Hoofdstraat 80, 2071 EK  Santpoort-Noord
  • Rekeningnummer: NL04ABNA0834084767
  • E-mailadres:  guusvandee@quicknet.nl
  • Opgericht 29-08-1995
  •  

Activiteiten (actueel beleidsplan)

Fondsen verwerven voor UDAVUM KARANGAL Helpende Handen , te Chennai, het voormalige Madras. Dit gebeurt door:

✔ Het stimuleren van regelmatige donaties

✔ Het organiseren van presentaties over de activiteiten van UK in India

✔ Het organiseren van een jaarlijkse bosloop, de Duin en Kruid Lenteloop

Toelichting

Door COVID19 kon deze loop niet plaatsvinden in 2020 en 2021; de vooruitzichten voor 2022 zijn goed. Ook de overige activiteiten zijn op een lager niveau beland. Hierdoor zijn er weinig inkomsten geweest in 2020.

Balans en staat van baten en lasten

Saldo SHM 1/1/2019                                                                              10610                                          
Bij: donaties regulier                                                                      2300
      donaties bijzonder                                                                   3000
      opbrengst lenteloop                                                                2300
Af:  afdracht geitenproject 29/11  *                       10000
      bankkosten                                                        120                                                                    
Saldo SHM 1/1/2020                                                                                8090   
Bij: donaties regulier                                                                      2440
      donaties bijzonder                                                                         0
      opbrengst lenteloop   **                                                                0
Af:  afdracht coronasupport kits  13/4   *                 3300
      idem                                   28/5   *                  2500
      idem                                   26/10 *                  2500           
      bankkosten                                                        140
Saldo SHM 1/1/2021                                                                                2090                                    
*   ism St. Helpende Handen / Wilde Ganzen
** tgv Corona maatregelen uitgesteld nu naar 11/4/2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.