Stichting Santpoort Helpt Madras: facts and figures

    • KvK-nummer: 41226885

RSIN:804014656

  • Bestuur:  Guus van Dee, Jonathan Kosters, Ruud Dijkstra
  • Secretariaat: Hoofdstraat 100, 2071 EK  Santpoort-Noord
  • Rekeningnummer: NL04ABNA0834084767
  • E-mailadres:  guusvandee@quicknet.nl
  • Opgericht 29-08-1995
  •  

Activiteiten (actueel beleidsplan)

Fondsen verwerven voor UDAVUM KARANGAL Helpende Handen , te Chennai, het voormalige Madras. Dit gebeurt door:

✔ Het stimuleren van regelmatige donaties

✔ Het organiseren van presentaties over de activiteiten van UK in India

✔ Het organiseren van een jaarlijkse bosloop, de Duin en Kruid Lenteloop

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Saldo SHM 1/1/2019                                                                              10610                                          
Bij: donaties regulier                                                                      2300
      donaties bijzonder                                                                   3000
      opbrengst lenteloop                                                                2300
Af:  afdracht geitenproject 29/11  *                       10000
      bankkosten                                                        120                                                                    
Saldo SHM 1/1/2020                                                                                8090   
Bij: donaties regulier                                                                      2440
      donaties bijzonder                                                                         0
      opbrengst lenteloop   **                                                                0
Af:  afdracht coronasupport kits  13/4   *                 3300
      idem                                   28/5   *                  2500
      idem                                   26/10 *                  2500           
      bankkosten                                                        140
Saldo SHM 1/1/2021                                                                                2090                                    
*   ism St. Helpende Handen / Wilde Ganzen
** tgv Corona maatregelen uitgesteld nu naar 11/4/2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *