Wilde Ganzen

 wg Stichting Wilde Ganzen werft, vanuit een oecumenische inspiratie, fondsen voor concrete en kleinschalige projecten voor kansarmen in de derde wereld. Zie ook      http://www.wildeganzen.nl/

Wilde Ganzen is voor ons niet alleen maar belangrijk omdat ze ons premies geven, maar vooral ook omdat ze voor ons een soort ‘Kema-keurmerk’ zijn. U kunt er vanuit gaan dat, als Wilde Ganzen een premie geeft, er dan voldoende waarborg is dat het gesponsorde geld op de goede plaats terecht komt en daar ook goed besteed wordt.

Voordat wij aan een actie beginnen en een premie bij Wilde Ganzen willen aanvragen, moeten wij een goed onderbouwd zgn. actiestramien invullen. Enerzijds moet UK-India de nodige informatie aanleveren, zoals wat houdt het te sponsoren project in en het bijbehorende kostenplaatje, anderzijds moeten wij aan geven hoe wij aan het benodigde geld willen komen, zoals bijvoorbeeld sponsoracties op scholen en lezingen bij clubs en verenigingen. De Wilde Ganzen geven vaak voor elke euro die wij ophalen 50% premie.

 

 

Wilde Ganzen medewerker op werkbezoek in Udavum Karangal

Wilde Ganzen medewerkers gaan regelmatig naar projecten in een Derde Wereldland waar een premie aan toegekend werd. Zij gaan daar beoordelen en controleren of e.e.a. naar behoren en volgens afspraak uitgevoerd is. Alhoewel wij geen enkele twijfel hebben over de integriteit en betrouwbaarheid van de UK-organisatie en over onze eigen inzet en bijdragen, vonden wij het bijzonder waardevol dat een van de medewerkers van Wilde Ganzen  een bezoek aan UK heeft gebracht. Het is altijd goed dat er kritisch meegekeken wordt. Dat kan u als sponsor ook enige zekerheid geven. In een eindrapport heeft de medewerker gedetailleerd verslag gedaan van de bevindingen. Het is goed enkele algemene conclusies hier te vermelden.

 • alle gebouwen zijn heel schoon
 • de atmosfeer is vriendelijk
 • iedereen in nood wordt geaccepteerd, ondanks geloof of kaste
 • de inwoners worden met respect en liefde behandeld
 • voor de inwoners is er een park-achtige omgeving
 • de inwoners zijn schoon en goed gekleed
 • van alle inwoners wordt een dossier bijgehouden
 • daar waar nodig krijgen mensen medicijnen
 • daar waar mogelijk gaan kinderen naar school en worden getraind totdat ze volwassen en onafhankelijk zijn
 • UK staat in de wijde omgeving positief bekend
 • de UK-school geniet grote bekendheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *