Welkom op de site van Santpoort Helpt Madras

Stichting “Santpoort Helpt Madras” is een ANBI geregistreerde stichting die tot doel heeft het genereren van fondsen vanuit Nederland ten bate van UDAVUM KARANGAL  (betekent HELPENDE HANDEN), een organisatie in Chennai, het voormalige Madras, India. Sinds 1995 zijn wij actief. Tot op heden heeft dit geleid tot een opbrengst van € 500.000, een mooi gemiddelde van bijna €15.000 per jaar. Dit bedrag is volledig terechtgekomen in India omdat de bestuursleden en overige vrijwilligers de kosten die ze gemaakt hebben niet declareren.

MISSIE

UDAVUM KARANGAL (UK) is een niet religieuze, niet aan de overheid gebonden en niet op winst gebaseerde sociale hulpverlenende organisatie, in 1983 opgericht, met uitsluitend als doelstelling: het helpen van mensen in nood in Chennai, het voormalige Madras. Initiatiefnemer en nog steeds charismatisch leider is Steven Vidyaakar. Uit respect voor hem en alle weeskinderen van UK noemen wij hem “Pappa”. Geïnspireerd door moeder Theresa zet hij zich al meer dan 40 jaar dagelijks in voor de “verstotenen” uit de samenleving.

Vanuit Nederland werken wij samen met Helpende Handen India een zuster stichting, gevestigd in Venray. Regelmatig worden donaties die bij ons binnenkomen samengevoegd met die van Helpende Handen India. Daarna wordt het bedrag ingediend bij de WILDE GANZEN, die het met een flink percentage verhoogt voordat het naar Vidyaakar gaat.Deze samenwerking bestaat al langer dan 30 jaar.

Kijk eens rond op onze site en laat u overtuigen van het geweldige doel waarvoor onze stichting zich inzet en raak ervan overtuigd dat elke euro die u aan ons overmaakt dubbel en dwars ten goede komt aan de weeskinderen en andere behoeftigen in UK. In de nieuwsbrieven van onze zusterstichting in Venray leest u de meest recente ontwikkelingen in Chennai!