Facts and Figures

Hier treft u enkele gegevens van de Stichting aan.

KvK nummer 41226885

ANBI nr. RSIN: 804014656

Bankrekening NL04ABNA0834084767

Bestuur

Guus van Dee voorzitter

Jonathan Kosters secretaris

Ruud Dijkstra penningmeester

Financieel overzicht 2022

Saldo SHM 01.01.2022 4290

Donaties regulier 1420

Donaties bijzonder 585

Pinkenmarkt Diaconie 1050

D&K Lenteloop 1300

Jaarmarkt Santpoort 250

Af

Bankkosten 175

Hulpinzet tbv Udavum Karangal 8000

Saldo SHM 01.01.2023 720

Financieel overzicht 2021

Saldo SHM 01/01/2021

+ donaties regulier 2400

+ donaties bijzonder, o.a. pinkenmarkt, diaconie 1940

-/- bankkosten 140

-/- Hulp 10/8 tbv Madras 2000

Saldo SHM 01/01/2022 = 4290