Ondersteun een kind voor 5 euro per maand

De contacten tussen Santpoort en Madras verlopen rechtstreeks, er is geen overhead. Hierdoor is het mogelijk om voor 5 euro per maand de kosten van een weeskind voor eten, drinken en slapen te dekken. Als een donateur zich voor minimaal 5 jaar met een onderhandse schenkingsovereenkomst verplicht zijn deze giften volledig aftrekbaar.

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ; of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.

Als u een email stuurt naar info@santpoorthelptmadras.nl sturen wij u een inschrijfformulier waarmee u zich kunt aanmelden als donateur. Met uw hulp kunnen kinderen opgroeien tot volwaardige burgers. Voor de kosten van 2 koppen koffie per maand !